tobacco Medio Tiempo

NICARAGUAN PURO MEDIO TIEMPO

NICARAGUAN PURO MEDIO TIEMPO

Các bạn sành sỏi chắc chắn sẽ biết về loại lá tobacco Medio Tiempo rất hiếm đã làm nên tượng đài đắt đỏ Behike của Cuban Cigars, nhưng tôi dám chắc ít người biết về thứ tương tự cũng đã xuất hiện trong những loại Non-Cuban xì gà, đặc biệt là từ những trang trại...