Vai trò của Wrapper với hương vị của điếu xì gà – P2: Hình thái xì gà

Lượt xem: 820

Ở bài trước, chúng ta đã có những phân tích chi tiết và cơ bản về hình thái của một điếu xì gà và những ảnh hưởng của lá wrapper tới hương vị xì gà. Phần này hãy cùng http://tapchixiga.com/ tiếp tục đi tìm hiểu nhé. 

Có thể bạn chưa biết, trọng lượng lá filler và diện tích bề mặt của xì gà có tể thay đổi theo 4 loại điếu đã đưa ra. Sự khác biệt từ bề mặt bao bọc và lượng lá lõi bên trong cùng vòng ring cho thấy chiều dài của xì gà ảnh hưởng đến tỷ lệ wrapper là rất ít. Nếu như bạn muốn so sánh xì gà có cùng RG và độ dài khác nhau thì hãy mong đợi vào lượng chất làm đầy và diện tích bề mặt giấy bọc. Tỷ lệ tăng giảm của chúng gần như nhau. 

Như vậy, chúng ta sẽ có bảng so sánh các loại xì gà có cùng chiều dài.

Nếu như những gì có thể so sánh được ở phần trước chưa rõ rệt thì ở hình 2 này bạn hoàn toàn có thể nhận thấy sự khác nhau rõ rệt. Nhìn vào bảng bạn sẽ thấy 2 loại xì gà như nhau nhưng kích thước vòng ring và lượng lá thuốc filler, diện tích bao bọc lá wrapper cũng hoàn toàn khác nhau.

Chúng ta có thể kết luận, các điều xì gà có cùng chiều dài nhưng lại khác nhau về vòng ring thì lá wrapper ảnh hưởng lớn đến hương vị của điếu xì gà. Nguyên nhân này được giải thích là do diện tích bề mặt của phần lá wrapper có thay đổi đáng kể so với thể tích của lá filler. Như vậy, xì gà có ring càng nhỏ thì ảnh hưởng của lá wrapper tới hương vị của điếu xì gà càng lớn. Biểu đồ trên đã thể hiện rất rõ ràng điều đó. 

Chúng ta có bảng so sánh tỷ lệ lá ngoài và lá filler

Nhìn vào bảng trên ta thấy sự khác nhau giữa wrapper/filler (W/F) của 7 loại xì gà. Trong đó, 4 điếu có cùng chiều dài (trong đó có cả điếu tham chiếu) và 4 điếu có cùng vòng ring nhưng lại khác nhau về chiều dài. Từ giá trị trong bảng 3 ta có thể thấy: Đối với những điếu xì gà cùng chiều dài W/F tỷ lệ nghịch với vòng đo. Như vậy wrapper có đóng góp lớn hơn khi điếu có vòng đo nhỏ hơn. Đối với những điếu xì gà có cùng vòng ring và chiều dài không bằng nhau thì tỷ lệ W/F không có nhiều sự thay đổi. Và sự đóng góp của lá wrapper không có sự thay đổi nhiều hay khác biệt rõ rệt. 

Chúng ta có thể kết luận, sự ảnh hưởng của lá wrapper đến hương vị điếu xì gà sẽ có sự thay đổi khi tỷ lệ W/F tăng lên. Như vậy, lá wrapper sẽ có sự đóng góp đến hương vị tổng thể điếu xì gà. Vậy, vòng đo càng nhỏ thì sự tác động của wrapper đến hương vị càng lớn. 

Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận về đặt tính của từng loại thuốc cũng như vị trí lá thuốc trên cây trồng ảnh hưởng đến hương vị của điếu thuốc. Từ đó, xác định được ảnh hưởng của lá ngoài wrapper đến xì gà. 

Giả định thứ 2 là các lá đưa ra là như nhau. Các điếu thuốc được cuốn có độ lỏng như nhau hay cùng tay người cuốn. 

Xem lại phần 1: Vai trò của Wrapper với hương vị của điếu xì gà – P1: Hình thái xì gà

Xem tiếp Phần 3……

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm